Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

ulepszaj
03:09
8152 d97c 420
Reposted fromLittleWinter LittleWinter viaikari ikari
ulepszaj
03:09
1670 5bc8 420
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund vianowaczi nowaczi
ulepszaj
03:08
3822 25ed 420
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess vianowaczi nowaczi
03:06
0267 f0a6 420
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
02:48
9162 70ce 420

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny vianowaczi nowaczi

March 14 2015

ulepszaj
02:47

Mam już dość wewnętrznych kłótni z Tobą, zbyt dużo krzyku towarzyszy tej ciszy.


— Przemek Kobylański "Moje piekło to Twoja nieobecność"
Reposted fromprzemeksic przemeksic viacytaty cytaty
ulepszaj
02:46
ulepszaj
02:45
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
ulepszaj
02:41
Bo widzi pan, ja budzę się rano obok niego i szeptem milczę
mu do ucha siebie. Chociaż czasami chciałabym mu to
wykrzyczeć. Ale potem zastanawiam się: po co? On i tak
słyszy to milczenie. On zawsze dokładnie wie, co chcę mu
powiedzieć. Nawet wtedy, gdy milczę. Czasami wydaje mi
się, że nawet uśmiecha się we śnie, gdy tak na niego patrzę
oparta na łokciu. I jestem pewna, że w tym momencie
w swoim śnie delikatnie ociera mi łzy. Bo widzi pan, ja jestem
bardzo szczęśliwą kobietą. Jestem największą szczęściarą,
jaką znam…
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove
ulepszaj
02:41
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss vialeszekzukowski leszekzukowski
ulepszaj
02:40
ulepszaj
02:39
9444 2c89 420
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim vialeszekzukowski leszekzukowski
ulepszaj
02:33
Play fullscreen
Błąkam się po nocnych klubach
Słowa nie chcą stać się ciałem
Za daleko się posuwam
Ochujałem, ochujałem
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski

January 27 2015

ulepszaj
18:06
6912 3f10 420
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie
ulepszaj
18:05
4954 26db 420
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaefekt-uboczny efekt-uboczny

January 08 2015

07:37

"Mom, why do the best people die?"

"When you’re in a garden, which flowers do you pick?"

"The most beautiful ones."

— (via lost-in-couture)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

December 28 2014

ulepszaj
13:46
8025 b07c 420
Reposted fromepidemic epidemic viaxannabelle xannabelle
ulepszaj
13:39
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viajustshineon justshineon
ulepszaj
13:39
Rzucamy słowa na oślep.
Przykładem - komediodramat.
Przecież komedia, to gatunek dramatu.

 Tak bezwiednie używamy słów.
Bynajmniej.
— Paulina Wolańczyk
Reposted frombonitas bonitas viacytaty cytaty
ulepszaj
13:37
Nie ma we mnie ni drobiny spokoju, tylko lęk i pustka. To co ja mogę zrobić? Chciałem, nawet jeszcze chciałbym, zaczepić się jakoś o ten świat, ale ciągle nie udaje mi się. Czy można tu żyć, tęsknić rozdzierająco za czymś innym? Gdzie jest to inne?
— Edward Stachura, "Pogodzić się ze światem"
Reposted fromliterature literature viapapilio- papilio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl