Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

ulepszaj
10:03
3602 c109 420
Reposted fromtfu tfu

May 01 2017

19:53
7166 dac7 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
19:47
0932 2afb 420
ulepszaj
19:41
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam

April 30 2017

22:10
9942 2acc 420
ulepszaj
22:10
5655 4071 420
ulepszaj
20:06
6059 4643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
ulepszaj
19:45
2088 d5ef 420
dobre rady
Reposted fromtfu tfu
ulepszaj
07:51
2228 e767 420
Reposted fromtfu tfu

April 29 2017

ulepszaj
18:25
4445 dfa5 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
ulepszaj
18:19
1516 ebd0 420
changes...
Reposted frommissmaya missmaya viagdziejestola gdziejestola
ulepszaj
18:18
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromSabela Sabela viaretro-girl retro-girl
ulepszaj
18:15
1373 ed65 420
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
ulepszaj
14:57
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
ulepszaj
14:57
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaretro-girl retro-girl
14:56
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
ulepszaj
14:46
ulepszaj
14:44
13:51
2532 21a8 420
ulepszaj
13:43
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viacukierpuderx3 cukierpuderx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl