Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

15:29
9962 b5f8 420
Reposted fromdivi divi viaikari ikari

September 24 2017

09:10
1634 2ed2 420
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola

May 08 2017

ulepszaj
21:42
5043 d19b 420
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
ulepszaj
21:40
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaLuukka Luukka
ulepszaj
21:37
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations
ulepszaj
21:37
1498 387d 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
ulepszaj
21:36
0535 cda2 420
Reposted fromwstydem wstydem viacorvax corvax

May 04 2017

ulepszaj
12:34
1582 0bf6 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaohhwell ohhwell

May 03 2017

ulepszaj
13:42
4009 c503 420
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola
ulepszaj
01:56
1280 d08b 420
Reposted fromkotowate kotowate viaMigotliwa Migotliwa
ulepszaj
01:56
- Chcę być twoja dzisiaj - powiedziała odchylając nagle głowę od poduszki. I to tak zwyczajnie, jakby powiedziała: - Słońce wschodzi. Las szumi. Płynie rzeka. - A ty chcesz?
Nachyliłem się i pocałowałem ją we włosy, bo cóż mogłem powiedzieć? To jakby cię pytali: - Chcesz żyć? - A ty byś powiedział: - Chcę. - To już bardziej należałoby się odpowiedzieć: - Nie, chcę umrzeć. - Żeby poczuć, jak boleśnie chce się żyć.
— Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"
Reposted fromhelven helven viaMigotliwa Migotliwa
ulepszaj
01:56
1053 f6e5 420
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaMigotliwa Migotliwa

May 02 2017

ulepszaj
19:59
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić.
I umrzeć też chciała.
Najlepiej na atak wspomnień.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viaSalute Salute
ulepszaj
19:33
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaazazel azazel
ulepszaj
19:27

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viagdziejestola gdziejestola
ulepszaj
19:26
Brakuje mi miłości i tamtej dziewczyny, którą byłaś. Brakuje mi uczucia, jakie mi dawałaś, ciebie już nie ma, może nigdy nie będzie, ale ja mam resztkę nadziei, że takie uczucie jeszcze mnie dopadnie, niech będzie wtedy jak wściekły pies rzucający się do gardła, niech mnie nawet zagryzie, ale jeszcze raz chciałbym je przeżyć.
— Piotr Adamczyk, "Pożądanie mieszka w szafie"
ulepszaj
19:21
4451 f17f 420
Reposted fromoiv13 oiv13 viaazazel azazel
ulepszaj
19:21
Reposted frombluuu bluuu vianowaczi nowaczi
ulepszaj
19:21
2956 c9ad 420
Reposted fromursa-major ursa-major viaazazel azazel
11:25
6672 fdf7 420
Reposted fromfreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl